Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu VEZUN PROPERTY

  1. Portal www.vezun.pl stara się ograniczać do absolutnego minimum  wszystkie informacje i dane potencjalnych klientów Wszelkie uzyskiwane w ten sposób informacje służą tylko i wyłącznie do prezentowania  i wysyłania ofert jak również do sporządzania umów.
  2. W niektórych przypadkach niezbędne są szczegółowe informacje o klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Żadne z tych informacji nie są udostępniane osobom trzecim, jedynie po uzyskaniu zgody klientów których te dane dotyczą (wyrażonej w podpisywanej między stronami umowie i w związku z jej wykonaniem) lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
  3. Portal www.vezun.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Wszystkie otrzymane informacje są ściśle chronione zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone.
  4. Portal www.vezun.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek informacji, usunięcia informacji o sobie z bazy danych, wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z usług Portalu. Można tego dokonać wysyłając e-mail pod adres: biuro@vezun.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
  5. Klienci, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie swoich uwag pod adres: biuro@vezun.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.